krótko.w.temacie

#3: body image

8.03.2017r. Podczas warsztatów dla pań z okazji dnia kobiet zadajemy z Iwoną pytanie pt. Jakie były/są w twojej rodzinie przekonania na temat piękna? Odpowiedzi zaskakują. Ani jednej historii, która wzmacniałaby urodę, piękno, ciało, czy kobiecość. Ani jednego dobrego wspomnienia. Chcesz być piękna, to cierp; lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć; postaw na mądrość niż urodę, nie bądź gruba, schudnij wreszcie, jak piękna to i głupia. Takie przekazy otrzymały z domów uczestniczki. Zaskakujące. Zastanawiające. I wreszcie smutne.

19.02.1950 Paul Schilder wydaje książkę, w której pierwszy raz pojawia się pojęcie body image. Obraz własnego ciała, który tworzymy w naszych umysłach, jest jednym z kluczowych elementów obrazu siebie, najbardziej reprezentatywną, wrażliwą i czułą częścią Ja. Okazuje się również, że negatywne postawy wobec ciała i zniekształcony jego obraz, wynikające m.in. z nieakceptowania własnego ciała lub poszczególnych jego elementów, odgrywają istotną rolę w patologii zaburzeń odżywiania się.

W procesie terapeutycznym u osób z zaburzeniami jedzenia kluczowym momentem jest konfrontacja z własnym ciałem i jego obrazem. Ponieważ ciało doświadczane jest jako obce i niepiękne, czynnikiem ułatwiającym taką pracę jest dotarcie do subiektywnych doświadczeń własnego ciała oraz postaw wobec niego. Oznacza to też zmierzenie się z historiami wyniesionymi z domu. Później możliwa staje się zmiana poglądów na temat swojego ciała, zmiana destruktywnych myśli i zachowań w kontekście własnego obrazu ciała, a przede wszystkim utrwalenie pozytywnego obrazu ciała. A zatem. Jakie przekonania na temat piękna chcesz mieć Ty? Co dobrego chcesz myśleć o swoim ciele? I wreszcie. Jak chcesz tego doświadczać? Myślałaś kiedyś o tym? Hm?


Brytek-Matera A., Postawy wobec ciała a obraz samych siebie u kobiet z zaburzeniami odżywiania się, artykuł: Psychiatria Polska

Lemma A., Ciało w umyśle, Oficyna Ingenniu

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply